Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Loška dolina.

Datum: 18.10.2018

Sklep