Pusti grad stoji na hribu nad Ložem pri Starem trgu

Na vrhu gore Grad so razvaline srednjeveškega gradu, ki mu pravijo Pusti grad in je že za Valvasorja razpadel. Z gradom je bila povezana naselbina pod njim. Ta se kot Lož prvič omenja 1237. Kraj je občutil turške napade (1471, 1472, 1476), zato ga je cesar Friderik III. leta 1477 povzdignil v mesto. Dobil je svoj grb in pečat ter se obdal z obzidjem. Postal je deželno knežje mesto, razvil trgovino in obrt; usnjarski in čevljarski ceh sta tekmovala na tržnih sejmih in s prodajo izdelkov na tuje.

Pusti grad stoji na hribu nad Ložem pri Starem trgu Pusti grad stoji na hribu nad Ložem pri Starem trgu

Na glavno vsebino