Novice in obvestila

Namera za sklenitev neposredne pogodbe
17. 10. 2013

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero za sklenitev prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 134/1, 134/2 in 135, katastrska občina 1635 Podcerkev in parc. št. 1607 katastrska občina 1634 Dane, vse v 1/6 deleža.

Za prodajo navedenega zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

Skip to content