Novice in obvestila

Namera za sklenitev neposredne pogodbe
13. 10. 2021

V skladu s 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.31/18 ) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za menjavo  zemljišč s parc. št. 437/30 katastrska občina 1636 Lož,

 

1. Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu objavlja namero o  neposredni menjavi nepremičnine s parc. št. 437/30  k.o. 1636 Lož v izmeri 3195 m2, za zemljišča s parc. št.:

  • 923/1 k.o. 1636 Lož v izmeri 5136 m2,
  • 923/2 k.o. 1636 Lož v izmeri 404 m2,

 

2.  Ponudba ali izjavo o interesu za nakup zemljišče se lahko   pošlje na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu ali po elektronski pošti na naslov obcina@loskadolina.si najkasneje do 2.11. 2021.

 

3. Menjava navedenih nepremičnin se bo, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Loška dolina, izvršila z neposredno menjalno pogodbo med Občino in lastnikom zemljišč.

 

4. Dodatne informacije o prodaji nepremičnin lahko pridobite na Občini Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, kontaktna oseba: Daliborka Radovanović Jenc, tel. št. 01/7050670 ali elektronska pošta: obcina@loskadolina.siTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

5. Občina Loška dolina si pridružuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti odstopi od sklenitve pogodbe.

 

6. Drugi pogoji pravnega posla

Vsaka stranka v postopku krije svoje stroške v zvezi s menjavo zemljišča.

 

ŽUPAN

Janez KOMIDAR l.r.

Na glavno vsebino