Novice in obvestila

Namera – oddaja nepremičnine v najem
01. 02. 2018

V skladu s 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja

 

NAMERO O ODDAJI V NAJEM nepremičnin s parc. št. 224 in 225 k.o. 1637 Stari trg pri Ložu

 

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero o oddaji v najem nepremičnin s parc. št. 224 in 225 k.o. 1637 Stari trg pri Ložu. Za  oddajo nepremičnine v najem  bo sklenjena neposredna pogodba.

Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

 

Župan Janez Komidar

Na glavno vsebino