Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo lesa na panju

V skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, , 24/2013, 10/2014) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo lesa na panju
Datum: 2. aprila, 2014
Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za naslednjo prodajo lesa na panju (sanitarna sečnja):

1. na nepremičnini parc. št. 1626/1 k.o. Lož in sicer polomljeno steblo vrbe približno 25 m3

Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

ŽUPAN

Janez KOMIDAR

Skip to content