Novice in obvestila

Namera o oddaji v najem prostorov Kulturnega doma Stari trg
05. 03. 2014

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero o oddaji v najem prostorov v Kulturnem domu Stari trg, na naslovu Cesta Notranjskega odreda 19, 1386 Stari trg pri Ložu,

– Javnemu skladu za kulturne dejavnosti, OI Cerknica in sicer dne 27.03.2014.

– Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu in sicer dne 10.03.2014.

Za oddajo prostorov v brezplačno uporabo bo sklenjena neposredna pogodba.

Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

Na glavno vsebino