Novice in obvestila

Namera o oddaji v najem prostorov Kulturnega doma Stari trg
09. 02. 2015

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero o oddaji v brezplačno uporabo prostorov v Kulturnem domu Stari trg, na naslovu Cesta Notranjskega odreda 19, 1386 Stari trg pri Ložu,

Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu in sicer dne 05.06.2015.

Za oddajo prostorov v brezplačno uporabo bo sklenjena neposredna pogodba.

Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

Številka: 610-22/2015

Datum: 12.05.2015

ŽUPAN Janez KOMIDAR

Na glavno vsebino