Novice in obvestila

Namera o oddaji v brezplačno uporabo
15. 12. 2012

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero o oddaji v brezplačno uporabo prostorov v podružnični šoli v Babnem polju, na naslovu Babno polje 82, 1386 Stari trg pri Ložu, športnemu društvu Planjava Babno polje.

Za oddajo prostorov v brezplačno uporabo bo sklenjena neposredna pogodba.

Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

Številka: 478-43/2012

Datum: 15. decembra 2012

Župan Janez Komidar

Na glavno vsebino