Namera o oddaji v brezplačno uporabo

V skladu s 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja Namero o oddaji v brezlačno uporabo prostorov v podružnični šoli v Babnem polju.
Datum: 15. decembra, 2012

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero o oddaji v brezplačno uporabo prostorov v podružnični šoli v Babnem polju, na naslovu Babno polje 82, 1386 Stari trg pri Ložu, športnemu društvu Planjava Babno polje.

Za oddajo prostorov v brezplačno uporabo bo sklenjena neposredna pogodba.

Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

Številka: 478-43/2012

Datum: 15. decembra 2012

Župan Janez Komidar

Skip to content