Novice in obvestila

Namera o oddaji prostorov Kulturnega doma Stari trg v brezplačno uporabo
29. 05. 2014

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero o oddaji v brezplačno uporabo prostorov v Kulturnem domu Stari trg, na naslovu Cesta Notranjskega odreda 19, 1386 Stari trg pri Ložu, Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu in sicer dne 06.06.2014.

Za oddajo prostorov v brezplačno uporabo bo sklenjena neposredna pogodba.

Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

Številka: 610-22/2014

Datum: 28. maj, 2014

Na glavno vsebino