Novice in obvestila

Namera – menjava zemljišč
23. 03. 2018

V skladu s 55. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za menjavo  zemljišča s parc. št.  322/4 in 323/5   katastrska občina 1651 Babno Polje

 

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero za sklenitev menjalne pogodbe s katero bo zemljišče s parc. št. 322/4 in 323/5  katastrska občina 1651 Babno Polje menjala za zemljišče s parc. št. 956/6 katastrska občina 1651 Babno Polje.

Za menjavo navedenega zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

 

Menjalna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

 

ŽUPAN

Janez Komidar

Na glavno vsebino