Nadomestne volitve 2023

Predstavitev kandidata – Matjaž Žnidaršič

ČLOVEK Z JASNO VIZIJO RAZVOJA OBČINE! Vedno na strani ljudi! specialist za management   Verjamemo v enakost, solidarnost, svobodo, pravičnost, mir in sodelovanje.   Imam znanje, da lahko prispevam k spremembam in imamo tudi željo in energijo, da pripomorem k...

Obvestilo – predstavitev kandidatov za nadomestne volitve 2023

Kandidatom za člana Občinskega sveta občine Loška dolina na nadomestnih volitvah 2023 je bila s strani Uredniškega odbora omogočena predstavitev v glasilu Obrh. Ker glasilo Obrh ne bo pravočasno natisnjeno oziroma bo izid glasila Obrh šele po nadomestnih volitvah, ki...

Predčasno glasovanje – Nadomestne volitve 2023

PREDČASNO GLASOVANJE (78. člen Zakon o lokalnih volitvah) Predčasno glasovanje za vse volivce, ki bodo v nedeljo 12.03.2023 odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik) bo potekalo: v sredo, 08.03.2023 med 7.00 in 19.00 uro na...

Glasovanje po pošti – Nadomestne volitve 2023

GLASOVANJE PO POŠTI (75. člen Zakon o lokalnih volitvah) V skladu s 75. členom Zakona o lokalnih volitvah v povezavi z 81. členom Zakona o volitvah v Državni zbor lahko volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu...

Glasovanje na domu – Nadomestne volitve 2023

GLASOVANJE NA DOMU (81. člen Zakon o lokalnih volitvah) Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to...

Poziv

V skladu z veljavno zakonodajo lahko politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani dajo svoje predloge za imenovanja predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov občinski volilni komisiji. Nadomestne volitve za enega (1) člana...

Obrazci – nadomestne volitve 2023

Občinska volilna komisija objavlja obrazce za podajanje podpore v kandidacijskem postopku ter obrazce za vlaganje kandidatur za nadomestne volitve, ki bodo 12. marca 2023.   Kandidatura občinski svet - večinski sistem Soglasje - kandidatura občinski svet Podpora...

Na glavno vsebino