Lokalne volitve 2022

Glasovanje na domu – Lokalne volitve 2022

GLASOVANJE NA DOMU (81. člen Zakon o lokalnih volitvah)   Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu,...

Glasovanje po pošti – Lokalne volitve 2022

GLASOVANJE PO POŠTI (75. člen Zakon o lokalnih volitvah) V skladu s 75. členom Zakona o lokalnih volitvah v povezavi z 81. členom Zakona o volitvah v Državni zbor lahko volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu...

Predčasno glasovanje – Lokalne volitve 2022

PREDČASNO GLASOVANJE (78. člen Zakon o lokalnih volitvah)   Predčasno glasovanje za vse volivce, ki bodo v nedeljo 20.11.2022 odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik) bo potekalo: v sredo, 16. 11. 2022 med 7.00 in 19.00 uro...

Obrazci – lokalne volitve 2022

Obrazci za župana: Obrazec - Kandidatura župana Soglasje župan Podpora h kandidaturi za župana Zapisnik politična stranka župan   Obrazci za občinski svet: Kandidatura občinski svet - večinski sistem Soglasje - kandidatura občinski svet Podpora h kandidaturi za...

Na glavno vsebino