Lokalne volitve 2018

Obvestilo volivcem

PREDČASNO GLASOVANJE (78. člen ZLV) Predčasno glasovanje za vse volivce, ki bodo v nedeljo 18. 11. 2018 odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik) bo potekalo: v sredo, 14. 11. 2018 med 7.00 in 19.00 uro na volišču za predčasno...

Obvestilo o predčasnem glasovanju

Predčasno glasovanje za vse volivce, ki bodo v nedeljo 18. 11. 2018 odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik) bo potekalo: v sredo, 14. 11. 2018 med 7.00 in 19.00 uro na volišču za predčasno glasovanje vmali sejni sobi občine...

Obvestilo volilcem

Dne 18.11.2018 bodo potekale lokalne volitve, kjer bodo volivci glasovali o članih občinskega sveta in županu Občine Loška dolina. Pri glasovanju za župana se glasuje za 1 (enega) kandidata. Za kandidata glasujete tako, da obkrožite številko pred njegovim priimkom in...

Pojasnilo glede podatkov o kandidatih

Pri vnašanju kandidatur oziroma kandidatnih list se pri stopnji in nazivu izobrazbe kandidata pojavlja vprašanje, katero klasifikacijo je treba uporabiti. Ministrstvo za javno upravo se je po spremembi 72. člena zakona o lokalnih volitvah konec leta 2017 ob...

Obrazci – lokalne volitve 2018

OBR_LV-4 - kandidatura župana OBR_LV-5 - soglasje župan OBR_LV-6 - kandidatura občinski svet - večinski sistem OBR_LV-8 - soglasje kandidatura občinski svet OBR_LV-9 - zapisnik politična stranka župan OBR_LV-10 - zapisnik politična stranka občinski svet - večinski...

Razpis lokalnih volitev 2018

Akt o razpisu je objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018. Redne volitve v občinske svete in volitve županov se opravijo v nedeljo, 18. novembra 2018. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3....

Na glavno vsebino