Lokalne volitve 2010

21. Predčasno glasovanje – drugi krog volitev za župana

Volivci, ki bodo na dan glasovanja za drugi krog volitev župana, 24. 10. 2010, odsotni, lahko glasujejo predčasno. Predčasno glasovanje bo potekalo, sredo, 20. 10. 2010, od 9.00 ure do 17.00 ure, na sedežu Občinske volilne komisije občine Loška dolina, Cesta...

20. Glasovanje po pošti – drugi krog volitev za župana

Volivci, ki želijo glasovati po pošti za drugi krog volitev za župana, morajo do 14.10. 2010 vložiti pri Občinski volilni komisiji občine Loška dolina zahtevo za glasovanje po pošti. Obrazec se nahaja v prilogi. Dosegljivi smo na: tel. št. 01-70-50-670 ali...

19. Glasovanje na domu – drugi krog volitev za župana

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču, lahko do 21. 10. 2010 vložijo pri Občinski volilni komisiji občine Loška dolina zahtevo, da želijo glasovati na svojem domu. Obrazec se nahaja v v prilogi. Dosegljivi smo na: tel. št. 01-70-50-670 ali...

18. Predčasno glasovanje

Volivci, ki bodo na dan glasovanja, 10. 10. 2010, odsotni, lahko glasujejo predčasno. Predčasno glasovanje bo potekalo v sredo, dne 06. 10. 2010 in v četrtek, dne 07. 10. 2010, od 9.00 ure do 17.00 ure, na sedežu občinske volilne komisije občine Loška dolina, Cesta...

17. Glasovanje po pošti

Volivci, ki želijo glasovati po pošti, morajo do četrtka, dne 30. 09. 2010 vložiti pri Občinski volilni komisiji občine Loška dolina zahtevo za glasovanje po pošti. Obrazec se nahaja v prilogi Dosegljivi smo na: tel. št. 01-70-50-670 ali 01-70-50-679 e-mail:...

16. Glasovanje na domu

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču, lahko do četrtka, dne 07. 10. 2010 vložijo pri Občinski volilni komisiji občine Loška dolina zahtevo, da želijo glasovati na svojem domu. Obrazec se nahaja v prilogi Dosegljivi smo na: tel. št. 01-70-50-670...

15. Seznam potrjenih list kandidatov za občinski svet

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 – ZLV-UPB3, 45/2008 – ZLV-H) in 60. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/2006-ZVDZ-UPB1, 54/2007 in 49/2008) je Občinska volilna komisija občine Loška dolina dne...

14. Seznam potrjenih kandidatov za župana

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 – ZLV-UPB3, 45/2008 – ZLV-H) in 60. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/2006-ZVDZ-UPB1, 54/2007 in 49/2008) je Občinska volilna komisija občine Loška dolina dne...

10. Pogoji objave kandidatov in njihovih programov v glasilu Obrh

Čas objave: - Pod spodaj navedenimi pogoji bo prostor za objavo kandidatov in njihovih programov namenjen v Obrhu št. 4, ki bo izšel v oktobru 2010. Pogoji objave: - Za vsakega kandidata za župana in njegov program bo namenjena polovica strani v glasilu. Prostor za...

9. Sklep o določitvi volišč

Sklep o določitvi volišč za izvedbo rednih volitev v Občinski svet občine Loška dolina in rednih volitev za župana Občine Loška dolina, ki bodo dne 10. 10. 2010. Objavljeno: 12. avgust 2010

8. Predlogi za imenovanje volilnih odborov

Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko v skladu s 37. členom Zakona o lokalnih volitvah dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov občinski volilni komisiji. Pozivamo vas, da nam...

7. Brezplačna plakatna mesta v času volilne komisije

Številka: 041-6/2010-1 Datum: 09.08.2010 Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS št. 41/07, 105/08-odločba US in 103/07) župan Občine Loška dolina objavlja Pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine...

Na glavno vsebino