Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij JZ 2024

Kodeks etike javnih uslužbencev

ORGANIGRAM

Interni seznam katalogov zbirk osebnih podatkov

 

Uradne osebe, ki dajejo splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah v občinski upravi

Na podlagi 8. člena Uredbe o upravnem poslovanju(Uradni list RS, št. 9/18), objavljam seznam javnih uslužbencev, ki dajajo splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah v občinski upravi na Občini Loška dolina uporabnikom ves poslovni čas dajajo osebno, telefonsko ali po elektronski pošti splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah naslednji javni usužbenci:

Pomoč strankam – splošne informacije

Nataša Poje, 01/7050-670, obcina@loskadolina.si, Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu, sprejemna pisarna

 

 

Letno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leto:

2016, 2015, 2014, 2012, 2011

Ocena ogroženosti občine Loška dolina

Načrt potresa Obcina Loška dolina

Nact poplava Obcina Loška dolina verzija 2.0

Lokalni energetski koncept občine Loška dolina

Na glavno vsebino