Javno naznanilo – OPPN za južno povezovalno cesto Stari trg

Od 24.6. 2013 do 23.7. 2013 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za južno povezovalno cesto Stari trg pri Ložu v občini Loška dolina. Gradivo bo javno razgrnjeno od 24.6.2013 do vključno 23.7.2013 v prostorih Občine Loška dolina in sicer od 12. do 13. ure. Javna obravnava gradiva bo v torek, 9.7.2013, ob 11. uri v prostorih Občine Loška dolina.
Datum: 13. junija, 2013
Skip to content