Novice in obvestila

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Loška dolina št. 2
10. 11. 2014

Spremembe in dopolnitve OPN 2 – povzetek za javnost

I.

Javna razgrnitev bo potekala od 17.11.2014 do vključno 17.12.2014 v prostorih Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Ogled dopolnjenega osnutka SD OPN Loška dolina št. 2 na občini je možen v delovnih dneh od 9. do 11. ure.

II.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v četrtek, 20. novembra ob 18. uri v prostorih sejne sobe Občine Loška dolina.

III.

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen osnutek SD OPN Loška dolina št. 2 poda pripombe in predloge vsa zainteresirana javnost (organi, organizacije in posamezniki).

Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi ali kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve ali v pisni obliki na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu ali po elektronski pošti na naslov obcina@loskadolina.si.

Rok za podajo pripomb in predlogov k razgrnjenem dopolnjenem osnutku SD OPN Loška dolina št. 2 poteče zadnji dan javne razgrnitve.

Občina Loška dolina bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski Občine Loška dolina ter spletni strani občine http://www.loskadolina.si.

Številka: 3500-2/2014-101

Župan Občine Loška dolina

Stari trg, 5.11.2014

Janez Komidar l.r.

Priloga:

Seznam parcel pri katerih se je spremenila OSNOVNA NAMENSKA RABA PROSTORA:

Parc. št. del 638, del 646, del 1709/1, del 603/3, del 621/32, del 643/1, 603/1, 603/2, 604/27, 604/28, 604/29 vse k.o. 1635 (Podcerkev).

Parc. št. del 2240, del 2238/4 obe k.o. 1636 (Lož).

Parc. št. del 338/1, del 342/1, del 808/331, del 812/15, del 812/3, del 812/4, del 823/1, 808/319, 808/320, 809/3, 810/1, 812/16 vse k.o. 1637 (Stari trg pri Ložu).

Parc. št. del 295/1, del 296/1, del 371/2, del 371/4, del 431/4, 902 vse k.o. 1638 (Knežja njiva).

Parc. št. del 18, del 49, del 53, del 54, del 20/1, del 20/2, del 55/1 vse k.o. 1639 (Vrhnika).

Parc. št. del 1610, del 1661, del 1477/1, del 1698/1 vse k.o. 1644 (Iga vas).

Parc. št. del 1362, del 137/2 obe k.o. 1645 (Viševek).

Parc. št. 330, 331, 329/1, 329/2 vse k.o. 1649 (Vrh).

Parc. št. del 1285/2 k.o. 1651 (Babno Polje).

Seznam parcel pri katerih se je spremenila PODROBNA NAMENSKA RABA PROSTORA:

Parc. št. 9 k.o. 1646 (Pudob).

Parc. št. 126/1, 127, del 135, del 136 in del 137 ve k.o. 1635 (Podcerkev).

Seznam parcel pri katerih se je spremenila PODROBNA NAMENSKA RABA PROSTORA v Gv ali Gr (območja gozdnih rezervatov in varovalnih gozdov):

Parc. št. del 468/1 k.o. 1650 (Babna Polica).

Parc. št. del 1695/1, del 1695/2, del 1696/1, del 1696/2, del 1788, del 1810/1, del 1920, del 1921, del 1922/1, del 1923, del 1924, del 1925, del 1926, del 1927, del 1928, del 1941, del 1942, del 1943/1, del 1965, del 1997, 1998, 1999 vse k.o. 2705 (Leskova dolina).

Seznam parcel znotraj pPIP-a v natančnosti in vsebini OPPN za območje pločnik v Pudobu:

Parc. št. 1021, 1009/2, 982/22, 982/23, 982/24, 982/25, 982/26, 995/2, 997/5, 997/6, 997/7, del 1020, del 1008/5, del 1009/1, del 982/1, del 982/10, del 982/12, del 982/13, del 982/27, del 982/32, del 982/9, del 983/32, del 995/1, del 995/3, del 995/4, del 997/1, del 997/2, del 997/3, del 997/4 vse k.o. 1646 (Pudob).

Parc. št. 1365, 1395/2, 1396/2, 1397/2, 1398/2, 1399/2, 1400/2, 1401/2, 1402/2, 1403/2, 1404/2, 1405/2, 1406/2, 1407/2, 1410/3, 1430/2, 1431/2, 1433/2, 1435/2, 1436/2, 1437/2, 1454/2, 1455/2, 2037/3, 2037/4, del 1226, del 1293, del 1297, del 1303, del 1390, del 1391, del 1392, del 1394, del 1408, del 1409, del 2034, del 2203, del *82/2, del 1255/2, del 1348/1, del 1360/2, del 1360/3, del 1360/4, del 1389/1, del 1395/1, del 1396/1, del 1397/1, del 1398/1, del 1399/1, del 1400/1, del 1401/1, del 1402/1, del 1403/1, del 1404/1, del 1405/1, del 1406/1, del 1407/1, del 1410/2, del 1411/2, del 1430/1, del 1431/1, del 1433/1, del 1435/1, del 1436/1, del 1437/1, del 1454/1, del 1455/1, del 2037/1, del 2037/2, del 2038/1, del 2038/2, del 2049/2 vse k.o. 1647 (Nadlesk).

Seznam parcel znotraj pPIP-a v natančnosti in vsebini OPPN za območje s parc. št. 601 in 9/2 k.o. Knežja Njiva:

Parc. št. 601, del 573, del *12, del *9/2, del 919/37 vse k.o. (Knežja Njiva).

Seznam parcel znotraj pPIP-a v natančnosti in vsebini OPPN za vrtin v Kozariščah:

Parc. št. 1294, 794/10, 794/11, 794/12, 794/4, 794/9, del 2463/6, del 794/2, del 794/5 vse k.o. 1648 (Kozarišče).

Na glavno vsebino