Javne službe, zavodi in društva

Šola in vrtec

Občina Loška dolina je ustanoviteljica javnega vzgojno izobraževalnega in vzgojno varstvenega zavoda Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu. V sestavo OŠ heroja Janeza Hribarja sodijo:

   • matična šola Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu;
   • podružnična šola Iga vas;
   • enota vrtca Stari trg pri Ložu;

ŠolaOsnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
Cesta Notranjskega odreda 32
1386 Stari trg pri Ložu
Tel.: (01) 707-12-50
Fax: (01) 707-12-60

Ravnatelj: Sonja Jozelj

e-mail:

Web: https://www.oshjh-staritrg.si/

Kultura

Kulturna društva v Loški dolini:

Pihalni orkesterPihalni orkester Kovinoplastika Lož;
Lož
Cesta 19. oktobra 57,
1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Boris Žagar,
Tel: 041-398-549,
e-pošta: 

Komedija spustite me pod kovterDelavsko prosvetno društvo »Svoboda« Loška dolina;
Cesta Notranjskega odreda 13,
1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Katarina Ravšelj,
Tel: 040 259 211,
e-pošta: 

Društvo Zapik, lutke in glasba v igri, vzgoji in terapiji;
Kozarišče 52,
1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Jelena Sitar,
e-pošta: 

 

 

 

Pevsko društvo Krsnice

Ulica Bračičeve brigade 29a

1386 Stari trg pri Ložu

Kontakt: Jana Žnidaršič

 

Društvo Sveti Jurij – Mešani pevski zbor;
Pot na Ulako 5,
1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Jakob Levec

Društvo ljubiteljev gradu Snežnik
Kozarišče 67,
1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Marko Gorše

 

 

Kulturno umetniško društvo Tkalnica idej

Gradišče 7

1386 Stari trg pri Ložu

Kontakt: Karmen Bajec

Športna društva

V občini Loška dolina deluje Športna zveza Loška dolina v katero je vključenih 10 športnih društev.

Naslov:
Športna zveza Loška dolina  
Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt:

 • Zdenko Truden – tajnik; tel: 041-376-084; 
 • Mitja Furlani – predsednik; 031-277-334

Športna društva, ki so vključena v zvezo:

Športno društvo Loška dolina
Naslov: Cesta Notranjskega odreda 1, 1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Janez Sterle – predsednik; tel: 041-558-730; 

Športno društvo Nadlesk
Naslov: Nadlesk 18a, 1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Mirko Komidar; 041-376-083; 
Predsednik: Nejc Komidar

Športno rekreativno društvo Snežnik Kozarišče
Naslov: Kozarišče 59, 1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Milan Šraj

Šahovski klub Loška dolina
Naslov: p.p. 6, 1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Vinko Bavec – predsednik; 031-363-740; 

Strelsko društvo Kovinoplastika Lož
Naslov: Ulica Bračičeve brigade 6, 1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Tone Žnidaršič – predsednik; 051-357-517; 

Balinarski klub Loška dolina
Naslov: Cesta Notranjskega odreda 45, 1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Darko Ožbolt st.; 031-363-705; 

 

Športno društvo Planjava Babno Polje
Naslov: Babno Polje 28a, 1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Anita Bajec; 031-486-576; 
Predsednik: Magda Mrvoš

 

 

Smučarski klub Loška dolina
Naslov: Cesta Notranjskega odreda 2, p.p. 11, 1386 Stari trg pri Ložu
Predsednik: Funda Boštjan

 

 

 

 • Sekcija za biatlon in smučarski tek:

vodja sekcije: Janez Ožbolt, 040-900-558
tajnik sekcije: Domen Kordiš, 041-223-442

 

 • Alpska sekcija:

Kontakt: Boštjan Funda

 

Društvo ljubiteljev lova z lokom Snežniška Diana
Naslov: p.p. 5, Lož, Smelijevo naselje 35, 1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Boris Valjan – predsednik; 031 722 792; 

Društva

Zdravstvo in sociala:

MD Invalidov Cerknica – Loška dolina – Bloke
Cesta 4. maja 51
1380 Cerknica
Tel:01 7093-332

Društvo zdravljenih alkoholikov Cerknica
p.p. 102
1380 Cerknica

Župnijska Karitas Stari trg
Pot na Ulako 5
1386 Stari trg pri Ložu

Društvo diabetikov Cerknica
Cesta 4. maja 51/a
1380 Cerknica
Tel: 01 70-50-510

Društvo SOŽITJE
Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Cerknica

Partizanska 1
1380 Cerknica
e-pošta:

Območno združenje RK Cerknica – Loška dolina – Bloke
Cesta 4. maja 51
1380 Cerknica
e-mail: ,
Tel: 01-70-50-510.

Kmetijstvo:

Konjerejsko društvo “Martin Krpan”
Cesta Notranjskega odreda 44
1386 Stari trg pri Ložu

Čebelarsko društvo Loška dolina
Rožnik 4
1386 Stari trg pri Ložu

 

 

Društvo žena in deklet na podeželju Ostrnice, Loška dolina
Cesta Notranjskega odreda 45b
1386 Stari trg pri Ložu
tel: 041 671 177, Aleksandra Knaus

 

 

 

 

 

Društvo podeželske mladine Loška dolina

Cesta Notranjskega odreda 45

1386 Stari trg pri Ložu

 

Turizem:

Turistično društvo Loška dolina
Kozarišče 70
1386 Stari trg pri Ložu
tel: 01 7057 516
gsm: 031 288 470

Gasilci:

Gasilska zveza Loška dolina
Cesta Notranjskega odreda 1
1386 Stari trg pri Ložu

Tel: 041-657-328 (tajnik)
e-pošta:
Web: www.loska-dolina.net

Statut GZ LOŠKA DOLINA

PGD Babno Polje
Babno Polje 3
1386 Stari trg pri Ložu

PGD Iga vas
Iga vas 4
1386 Stari trg pri Ložu

PGD Stari trg
Cesta Notranjskega odreda 1
1386 Stari trg pri Ložu

IGD Kovinoplastika Lož d.d.
Cesta 19. oktobra 56
1386 Stari trg pri Ložu

Drugo:

OZ Borcev in udeležencev NOB
Krajevna organizacija ZB Loška dolina

Videm 1
1380 Cerknica 

Združenje slovenskih katoliških skatov in skavtinj
Steg Loška dolina 1
Cesta 19. oktobra 29

1386 Stari trg pri Ložu
tel.: +386 40 743 552 (Andraž Ponikvar)
e – naslov: ponikvar.andraz@gmail.com 

 

 

 

Društvo upokojencev Loška dolina
Cesta Notranjskega odreda 44
1386 Stari trg pri Ložu
Tel: 01 70-57-563

Društvo EN-TRN
Civilna pobuda za razvoj in promocijo Loške doline

Podgora 4
1386 Stari trg pri Ložu
e-naslov:
Povezava: http://www.loska-dolina.net

Zdravstvo in sociala

Zdravstvo

Občina Loška dolina je skupaj z občinama Bloke in Cerknica ustanoviteljica javnega zavoda Dr. Božidarja Lavriča Cerknica. V sestavo javnega zavoda Dr. Božidarja Lavriča Cerknica sodijo: Zdravstveni dom Cerknica, Zdravstvena enota Nova vas, Zdravstvena enota Stari trg in Obratna ambulanta Kovinoplastika.

Zdravstveni dom Dr. Božidarja Lavriča Cerknica
Cesta 4. maja 17,
1380 Cerknica

Direktor: Olga Doles, dr.med.,spec.spl.med.

Tel: (01) 70-50-100
Fax: (01) 70-50-118
e-pošta: 
web: http://www.zd-cerknica.si

Zdravstvena enota Stari trg
Cesta Notranjskega odreda 36
1386 Stari trg pri Ložu

Tel: 01-70-50-163 ali 01-70-50-166

Sociala

Zakon o socialnem varstvu nalaga občinam, da le ta zagotavlja mrežo javne službe za osebno pomoč in pomoč družinam na domu. Občina Loška dolina zagotavlja mrežo izvajanja teh programov preko Centra za socialno delo Cerknica.

Center za socialno delo Cerknica je javno socialno – varstveni zavod, ki deluje na območju UE Cerknica in s svojo dejavnostjo pokriva občine Bloke, Cerknico in Loško dolino.

Center za socialno delo Primorsko – Notranjska, Enota Cerknica
Partizanska 1,
1380 Cerknica

Pomočnica direktorja: Brigita Knavs

Tel: (01) 70-50-400
Fax: (01) 70-50-410
e-pošta: 
web: http://www.gov.si/csd/

Javne službe

Področje:

 • oskrba s pitno vodo
 • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
 • ravnanje s komunalnimi odpadki
 • odlaganje ostankov komunalnih odpadkov
 • javna razsvetljava
 • vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest
 • zimska služba
 • pogrebna in pokopališka dejavnost

 

Izvajalec:

JP Komunala Cerknica

 

 

Notranjska cesta 44,
1380 CERKNICA

Tel: 01 709 79 10
Faks: 01 709 31 75
e-pošta: 
web: http://www.komunala-cerknica.si/

 

 • Izgradnja in vzdrževanje kabelsko razdelilnega sistema radio, TV in drugih signalov v občini Loška dolinaIzvajalec: 

            T-2 d.o.o.

Verovškova 64A

1000 Ljubljana

 

Tel. št.: 064 064 064

e-pošta: info@t-2.net

 

 

           Telekom Slovenije, d.d.
Cigaletova 15
1000 Ljubljana

Tel. št.: 01 234 10 00

e-pošta: info@telekom.si

Turizem

Turistično informativni center Lož

Cesta 19. oktobra 49

1386 Stari trg pri Ložu

Kontakt:  +386 (0)81 602 853

e-pošta:   tic.loz@zavod-sneznik.si

 

Zavod Rihtarjeva domačija

Babno Polje 67

1386 Stari trg pri Ložu

Kontakt: Alenka Veber

 

Turistično društvo Loška dolina
Kozarišče 70
1386 Stari trg pri Ložu

tel: 01 7057 516
gsm: 031 288 470

Na glavno vsebino