Novice in obvestila

Financiranje društev
01. 12. 2020

Društva se v letošnjem letu, zaradi ukrepov za zajezitev širjena epidemije, spopadajo s problemi izvajanja programov, za katera so že prejela razpisana sredstva. V zadnjem sprejetem Zakonu o interventnih za omilitev posledic drugega vala epidemije (PKP6) je določeno, da lahko občine društvom v celoti izplačajo vsa predvidena sredstva, tudi če niso mogla realizirati pogodbenih obveznosti. Realizacijo pogodbenih obveznosti bo možno podaljšati v leto 2021.  V občini Loška dolina bo možno realizirati nerealizirane programe in projekte do konca novembra 2021, ko bodo morala društva podati tudi poročilo o porabi sredstev. Na podlagi navedenega zakona društvom ne bo potrebno vračati sredstev, če niso izvedla programov, seveda, če jih bodo izvedla v letu 2021.  Društva bodo pri poročanju o izvedbi programov za leto 2020 predložila poročilo o izvedbi programa v letu 2020 ( z dokazili o porabi sredstev), za neizvedene programe pa bodo napisala izjavo, da jih bodo v letu 2021.

Za sredstva, ki so bila društvom odobrena z razpisi v letu 2020, pa jih društva še niso prejela, ker je njihova realizacija odvisna od izvedbe projekta, pa lahko društva oziroma druge nevladne organizacije najkasneje do 15.12.2020 na Občino Loška dolina vložijo zahtevek za izplačilo sredstev v letu 2020.

Društva, ki bodo odobrene programe in projekte iz leta 2020 izvajala v letu 2021, se ne morejo z enakim programom oziroma projektom prijaviti na razpise v letu 2021, razen v delu, ki je bil že realiziran v letu 2020.

 

Zahtevek za izplačilo

Izjava upravičenca

 

 

Društva lahko dodatne informacije dobite na telefonski številki 01 70 50 679 (Danica Zrim) ali e-pošti: danica.zrim@loskadolina.si

 

Občina Loška dolina

Danica Zrim

Na glavno vsebino