Društva

Kulturna društva v Loški dolini:

Pihalni orkester Kovinoplastika Lož;
Cesta 19. oktobra 57,
1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Boris Žagar,
Tel: 041-398-549,
e-pošta: 

Društvo Zapik, lutke in glasba v igri, vzgoji in terapiji;
Kozarišče 52,
1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Jelena Sitar,
e-pošta: 

Društvo Sveti Jurij – Mešani pevski zbor;
Pot na Ulako 5,
1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Jakob Levec

Kulturno umetniško društvo Tkalnica idej
Gradišče 7
1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Karmen Bajec

Delavsko prosvetno društvo »Svoboda« Loška dolina;
Cesta Notranjskega odreda 13,
1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Katarina Ravšelj,
Tel: 040 259 211,
e-pošta: 

Pevsko društvo Krsnice
Ulica Bračičeve brigade 29a
1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Jana Žnidaršič

Društvo ljubiteljev gradu Snežnik
Kozarišče 67,
1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Marko Gorše

Športna društva

V občini Loška dolina deluje Športna zveza Loška dolina v katero je vključenih 10 športnih društev.

Naslov:
Športna zveza Loška dolina  
Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt:

  • Zdenko Truden – tajnik; tel: 041-376-084; 
  • Mitja Furlani – predsednik; 031-277-334

Športna društva, ki so vključena v zvezo:

Športno društvo Loška dolina
Naslov: Cesta Notranjskega odreda 1, 1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Janez Sterle – predsednik; tel: 041-558-730; 

Športno rekreativno društvo Snežnik Kozarišče
Naslov: Kozarišče 59, 1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Milan Šraj

Strelsko društvo Kovinoplastika Lož
Naslov: Ulica Bračičeve brigade 6, 1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Komidar Bogomir – predsednik; 041 376 083; 

Športno društvo Planjava Babno Polje
Naslov: Babno Polje 28a, 1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Anita Bajec; 031-486-576; 
Predsednik: Magda Mrvoš

Društvo ljubiteljev lova z lokom Snežniška Diana
Naslov: p.p. 5, Lož, Smelijevo naselje 35, 1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Boris Valjan – predsednik; 031 722 792;

Športno društvo Nadlesk
Naslov: Nadlesk 18a, 1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Mirko Komidar; 041-376-083; 
Predsednik: Nejc Komidar

Šahovski klub Loška dolina
Naslov: p.p. 6, 1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Vinko Bavec – predsednik; 031-363-740; 

Balinarski klub Loška dolina
Naslov: Cesta Notranjskega odreda 45, 1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Darko Ožbolt st.; 031-363-705; 

Smučarski klub Loška dolina
Naslov: Cesta Notranjskega odreda 2, p.p. 11, 1386 Stari trg pri Ložu
Predsednik: Funda Boštjan

Sekcija za biatlon in smučarski tek:
vodja sekcije: Janez Ožbolt, 040-900-558
tajnik sekcije: Domen Kordiš, 041-223-442

Alpska sekcija:
Kontakt: Boštjan Funda

Društva

Zdravstvo in sociala

MD Invalidov Cerknica – Loška dolina – Bloke
Cesta 4. maja 51
1380 Cerknica
Tel:01 7093-332

Župnijska Karitas Stari trg
Pot na Ulako 5
1386 Stari trg pri Ložu

Društvo SOŽITJE
Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Cerknica

Partizanska 1
1380 Cerknica
e-pošta: 

Društvo zdravljenih alkoholikov Cerknica
p.p. 102
1380 Cerknica

Društvo diabetikov Cerknica
Cesta 4. maja 51/a
1380 Cerknica
Tel: 01 70-50-510

Območno združenje RK Cerknica – Loška dolina – Bloke
Cesta 4. maja 51
1380 Cerknica
e-mail: ,
Tel: 01-70-50-510.

Kmetijstvo

Konjerejsko društvo “Martin Krpan”
Cesta Notranjskega odreda 44
1386 Stari trg pri Ložu

Društvo žena in deklet na podeželju Ostrnice, Loška dolina
Cesta Notranjskega odreda 45b
1386 Stari trg pri Ložu
tel: 041 671 177, Aleksandra Knaus

Čebelarsko društvo Loška dolina
Rožnik 4
1386 Stari trg pri Ložu

Društvo podeželske mladine Loška dolina
Cesta Notranjskega odreda 45
1386 Stari trg pri Ložu

Mlakar Ana; 040 318 108;  dpm.loskadolina@zspm.si

Gasilci

Gasilska zveza Loška dolina
Cesta Notranjskega odreda 1
1386 Stari trg pri Ložu

Tel: 041-657-328 (tajnik)
e-pošta: 
Web: www.loska-dolina.net

Statut GZ LOŠKA DOLINA

PGD Stari trg
Cesta Notranjskega odreda 1
1386 Stari trg pri Ložu

PGD Babno Polje
Babno Polje 3
1386 Stari trg pri Ložu

PGD Iga vas
Iga vas 4
1386 Stari trg pri Ložu

IGD Kovinoplastika Lož d.d.
Cesta 19. oktobra 56
1386 Stari trg pri Ložu

Drugo

OZ Borcev in udeležencev NOB
Krajevna organizacija ZB Loška dolina

Videm 1
1380 Cerknica

Društvo EN-TRN
Civilna pobuda za razvoj in promocijo Loške doline

Podgora 4
1386 Stari trg pri Ložu
e-naslov: 
Povezava: http://www.loska-dolina.net

Združenje slovenskih katoliških skatov in skavtinj
Steg Loška dolina 1
Viševek 27
1386 Stari trg pri Ložu
tel.: +386 68 678 806 (Ema Avsec)
e – naslov: ema.avsec@skavti.si

Društvo upokojencev Loška dolina
Cesta Notranjskega odreda 44
1386 Stari trg pri Ložu
Tel: 01 70-57-563

Turizem

Turistično informativni center Lož
Cesta 19. oktobra 49
1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt:  +386 (0)81 602 853
e-pošta:   tic.loz@zavod-sneznik.si

Društvo dolomitne lutke
Dane38
1386 Stari trg pri Ložu

gsm: 040 739 449; dolomitne.lutke@gmail.com

Zavod Rihtarjeva domačija
Babno Polje 67
1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Alenka Veber

Turistično vodenje in izobraževanje, Janja Urbiha s.p.
Kozarišče 34
1386 Stari trg pri Ložu

gsm: 031 788 282; 

Turistično društvo Loška dolina
Kozarišče 70
1386 Stari trg pri Ložu

tel: 01 7057 516
gsm: 031 288 470

Na glavno vsebino