Novice in obvestila

COVID ukrepi – kmetijstvo – OBVESTILO
21. 10. 2020
  1. Sprejet je bil Odlok o finančni pomoči v prireji govejega mesa. Višina podpore je 100 eur na komad goveje živine.

 

Upravičenec do finančne pomoči je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki redi govedo in ga je dal v zakol v obdobju od 1. junija do 30. septembra 2020.

Do podpore so upravičene tiste živali, ki so bile ob zakolu starejše od 1 leta in so bile prisotne na kmetijskem gospodarstvu 6 mesecev ali več.

Zahtevek se vlaga na predpisanem obrazcu. Obrazce in pomoč pri izpolnjevanju dobite na naši službi ali na spletu.

 

Rok oddaje zahtevka je 2. november 2020.

 

Potrdilo za kmete za izkazovanje prostega prehoda med regijami za opravljanje kmetijske dejavnosti

 

Zaradi različnih omejitev gibanja z namenom preprečevanja širjenja bolezni COVID-19, smo pripravili potrdilo o opravljanju kmetijske dejavnosti,

ki vam  ga na vaš zahtevo izdamo na KSS.

 

Gre za potrdilo, katerega bomo  izpolnili z podatki iz javno dostopnih evidenc – vpisa v register kmetijskih gospodarstev.

 

 

Milka Mele Petrič, univ.dipl.inž.živ.

svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA

Oddelek za kmetijsko svetovanje – izpostava Cerknica

e-pošta:  milka.mpetric@lj.kgzs.si

splet:  http://lj.kgzs.si/

Na glavno vsebino