Člani štaba Civilne zaščite

Štab Civilne zaščite:

Izok Mihelčič

Marjan Gomboc

Damjan Janeš

Blanka Lipovac

Marjetka Troha

Nina Prevec

Nataša Poje

Tomaž Troha

Janez Troha

Vojko Mlakar – predstavnik PP Cerknica

 

Kontaktna številka štaba Civilne zaščite 051 720 555 

 Povezava Facebook

 

Prva pomoč:

Janez Avsec – vodja

Janez Ponuda – namestnik vodje

Petra Mihelčič

Simon Troha

 

Delni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije/pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh

Ocena ogroženosti občine Loška dolina zaradi naravnih in drugih nesreč

Načrt zaščite in reševanja ob poplavah – Verzija 3.0

Načrt zaščite in reševanja ob potresu – verzija 3.0

Na glavno vsebino