Novice in obvestila

Cepljenje z mobilno ekipo v vaseh občine Loška dolina
18. 10. 2021

Obveščamo vas, da Občina Loška dolina in Štab CZ za Notranjsko ponovno organizirata mobilno cepilno enoto, ki bo izvajala cepljenje z drugim odmerkom cepiva Pfizer po vaseh v občini Loška dolina.

K cepljenju lahko pristopijo tudi vsi občani, ki še niso bili cepljeni.

 

CEPIVO: PFIZER

Cepljenje bo potekalo po prvotnem razporedu:

 

PONEDELJEK 25.10.2021

Naselje

Ura

Lokacija

Babno Polje od 10.00 do 10.30 ure pred glasilnim domom
Babna Polica, Dolenje in Gorenje Poljane od 10.45 do 11.00 ure na avtobusni postaji na Babni Polici
Podgora, Vrh od 11.15 do 11.45 ure avtobusna postaja v Podgori
Iga vas, Pudob od 12.00 do 12.30 ure pred gasilnim domom v Iga vasi
Kozarišče, Šmarata od 12.35 do 13.00 ure v centru Kozarišč pri lipi
Dane, Nadlesk, Podcerkev, Klance od 13.15 do 13.45 ure pri cerkvi v Danah

 

Naselje

Ura

Lokacija

Viševek, Vrhnika od 14.00 do 14.30 ure na avtobusni postaji v Viševku
Markovec, Knežja Njiva od 14.35 do 15.00 ure na avtobusni postaji v centru Markovca
Stari trg, Rožnik, Pot na Ulako, Ulica Bračičeve brigade, Gradišče, Ograde od 15.15 do 15.45 ure pred gasilnim domom Stari trg
Lož, Podlož, Sveta Ana, Smelijevo naselje od 16.00 do 16.30 ure na spodnjem parkirišču Kovinoplastike Lož

 

S seboj imejte veljavno zdravstveno izkaznico in osebni dokument.

Na glavno vsebino