8. Predlogi za imenovanje volilnih odborov

Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko v skladu s 37. členom Zakona o lokalnih volitvah dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov občinski volilni komisiji. Pozivamo vas, da nam...
Na glavno vsebino