17. Glasovanje po pošti

Volivci, ki želijo glasovati po pošti, morajo do četrtka, dne 30. 09. 2010 vložiti pri Občinski volilni komisiji občine Loška dolina zahtevo za glasovanje po pošti. Obrazec se nahaja v prilogi Dosegljivi smo na: tel. št. 01-70-50-670 ali 01-70-50-679 e-mail:...

16. Glasovanje na domu

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču, lahko do četrtka, dne 07. 10. 2010 vložijo pri Občinski volilni komisiji občine Loška dolina zahtevo, da želijo glasovati na svojem domu. Obrazec se nahaja v prilogi Dosegljivi smo na: tel. št. 01-70-50-670...

14. Seznam potrjenih kandidatov za župana

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 – ZLV-UPB3, 45/2008 – ZLV-H) in 60. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/2006-ZVDZ-UPB1, 54/2007 in 49/2008) je Občinska volilna komisija občine Loška dolina dne...
Na glavno vsebino