Novice in obvestila

Časovni pregled aktivnosti
24. 06. 2011

Zaradi obilnih padavin in močnih nalivov smo v ponedeljek, 6.6.2011 naročili kontrolne vzorce na vodovodnem sistemu Stari trg – Lož. Vzorci so bili odvzeti v torek, prve rezultate smo prejeli v sredo zjutraj in zaradi slabih rezultatov nemudoma obvestili javnost o ukrepu prekuhavanja pitne vode. Istočasno smo naročili ponovno vzorčenje na celotnem omrežju Stari trg–Lož z namenom ugotovitve izvora onesnaženja pitne vode. Na osnovi prelimenarnih (torej neuradnih) rezultatov ugotavljamo, da je bil vodni vir Obrh zelo fekalno onesnažen, zato običajno kloriranje ni bilo zadostno. Verjetno je onesnaženje posledica močnih nalivov, ki so sprali zemljino. Ocenjujemo, da je vzrok lahko tudi nekotrolirano odlaganje grezničnih gošč na polja. Zaradi tega smo problematiko prijavili na policijsko postajo Cerknica.

S strani Zdravstvenega inšpektorata RS, območna enota Koper je bil dne:

1. 10.6.2011 opravljen izredni inšpekcijski pregled v zadevi suma na hidrično epidemijo vodovodnega sistema Stari trg – Lož.

2. 14.6.2011 opravljen izredni inšpekcijski pregled na katerem je bilo podano naj se vsem uporabnikom, ki so vezani na vodovodni sistem posreduje priporočila o izpiranju internega hišnega vodovodnega omrežja. Poleg tega se je priporočalo enkratno dezinfekcijo z učinkom reziduala do 0,5 mg/l na celotnem vodovodnem sistemu, vsaj 3 dni. Omenjena priporočila so bila izvedena.

3. 17.6.2011 opravljen izredni inšpekcijski pregled

Dne 17.6.2011 smo s strani IVZ prejeli dokument o oceni stanja in tveganja – Izbruh gastoenterokolitisa na območju Loža in Starega trga ter ukrep, naj se onesnaženi vir Obrh začasno ne uporablja več. Z 17.6.2011 se je s strani upravljavca vodni vir Obrh zaprl. Vodovodni sistem se trenutno oskrbuje samo iz vodnega vira Kozarišče.

4. 18.6.2011 opravljen izredni inšpekcijski kontrolni pregled v zvezi z izrečenimi ukrepi, ki so bili podani na inšpekcijskem pregledu dne 17.6.2011.

Na vodovodnem sistemu so bili odvzeti kontrolni vzorci dne:

10.6.2011 – vzorci na sistemu so bili ustrezni, vodni vir Obrh je bil še neustrezen

13.6.2011 – vzorci na sistemu so bili ustrezni, vodni vir Obrh je bil še neustrezen

15.6.2011 – vzorci na sistemu so bili ustrezni, vodni vir Obrh je bil ustrezen

20.6.2011 – vzorci na sistemu razen Dane so bili ustrezni, vodni vir Obrh je neustrezen, neustreznost vzorca v Danah pripisujemo redukciji vode v tem naselju.

22.6.2011 – vzorci na sistemu so bili ustrezni, vodni vir Obrh je bil neustrezen

5. 20.6.2011 opravljen izredni inšpekcijski kontrolni pregled

6. 22.6.2011 opravljen izredni inšpekcijski kontrolni pregled

Na celotnem vodovodnem sistemu še vedno velja ukrep prekuhavanja pitne vode. Na sistemu so se zaradi pomanjkanja vode izvajale redukcije za posamezna naselja.

Trenutno imajo vsi porabniki na vodovodnem sistemu pitno vodo, razen občasno višje ležeča naselja Podcerkev in Ograde. Na vodni vir Obrh bo pripeljana mobilna enota reverzne osmose z namenom odprave neustreznosti pitne vode na omenjenem vodnem viru.

Dopis

Pripravila:

Nadja Kraševec, UNI dipl.ing.kem.tehn.

Direktor:

Stojan Franetič, dipl. org. menedž.

Na glavno vsebino