Novice in obvestila

Brezplačni prevozi za starostnike tudi v občini Loška dolina
08. 06. 2020

Občina Loška dolina je danes prevzela električno  vozilo za brezplačni prevoz starostnikov, ki bo starejšim, ki nimajo lastnega prevoza omogočil večjo mobilnost in večjo socialno vključenost.

Uporabnik, ki potrebuje prevoz lahko pokliče na brezplačno številko 080 10 10 vsak delovnik od ponedeljka do petka med 08.00 in 18.00 uro, najmanj tri dni prej pred nameravano potrebo po prevozu. Občani lahko pokličejo na kontaktno številko od 11. junija dalje. Prevozi pa se bodo začeli izvajati od 22. junija dalje.

 

Brezplačni prevoz bodo lahko koristili starostniki, ki bodo potrebovali prevoz do zdravnika in lekarne v Loški dolini in Cerknici.  V primeru, da Prostofer ne bo imel naročenih prevozov do zdravnika, se bodo lahko prevozi izvajali tudi do ustanov javnega značaja (občina, upravna enota, sodišče, banka, center za socialno delo, zavod za zdravstveno zavarovanje,  davčni urad) v Loški dolini in Cerknici.

 

Hkrati občane obveščamo, da lahko prostovoljci, ki bi želeli prostovoljno opravljati prevoze, svoj interes sporočijo na občino Loška dolina.

Kdo je lahko šofer prostovoljec?

Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo.

Na glavno vsebino