Novice in obvestila

Akcija – Odprta vrata vrtin v Kozariščah
10. 02. 2012

S skupno akcijo občin članic in Skupnosti občin Slovenije želimo opozoriti na številne dobre in uspešne projekte slovenskih občin ter tako usmeriti pozornost na očiten napredek, kateremu smo priča v letih od reforme lokalne samouprave v številnih lokalnih okoljih.

Občine so tiste, ki v osnovi vodijo in usklajujejo lokalni razvoj, ki skrbijo za večino zadev pomembnih za občanke in občane, od vrtcev, kulturne dejavnosti, skrbi za starejše, dejavnosti mladih v prostem času, cest, oskrbe s pitno vodo, odstranjevanje odpadkov,…

V časih, ko smo obkroženi z negativnimi novicami in dogodki, ko so napovedi za prihodnost vse prej kot pozitivne, je po našem prepričanju čas za pregled in ogled dobrih in uspešnih lokalnih projektov. Iz njih se je mogoče največ naučiti za prihodnost, saj so dokaz, da je mogoče, da se da. Številne občine, četudi delujejo v mnogokrat težkih okoliščinah so dokaz za to. Akcija ODPRTA VRATA bo to tudi pokazala.

Občina Loška dolina bo v TOREK, 14. februarja 2012 od 14.00 do 17.00 ure

ODPRLA VRATA vrtin v Kozariščah s katerimi se rešuje problem vodooskrbe v občini Loška dolina.

Na ta dan bodo številne občine po Sloveniji občankam in občanom odprle vrata svojih uspešnih projektov- od novih vrtcev, turističnih informacijskih centrov, športnih dvoran, čistilnih naprav, sončnih elektrarn, mladinskih centrov- ter jim pokazale koliko dobrega je bilo narejenega in kako.

Župan Janez Komidar bo s svojimi sodelavci vsem zainteresiranim občankam in občanom ter predstavnikom medijev predstavil vrtine v Kozariščah s katerimi se rešuje problem vodooskrbe v občini Loška dolina ter si vzel čas za pogovor tudi o drugih, za prebivalce naše občine pomembnih temah.

Želimo si, da bi skupaj z vami počastili, ne samo dvajseto obletnico delovanja Skupnosti občin Slovenije, temveč tudi in predvsem dobre in uspešne projekte na lokalni ravni. Pridružite se nam.

V primeru lepega vremena bo akcija »Odprta vrata« potekala na terenu (zbor na Občini Loška dolina ob 14. uri) sicer pa v mali sejni sobi na Občini Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Župan Občine Loška dolina

Janez Komidar l.r.

Na glavno vsebino