Občina Loška dolina
Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu
tel.: 01 705 0670
 
 
DOMOV
 
 
 
 
 

Razpisi

DatumNaslov
21.04.2015Javni razpis za direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik
11.03.2015Javni razpis za sofinanciranje programov drugih društev, ki so v širšem interesu v Občini Loška dolina za leto 2015
11.03.2015Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Loška dolina v letu 2015
26.02.2015Javni razpis za sofinanciranje programov društev s področja turizma v občini Loška dolina za leto 2015
25.02.2015Objava prostega delovnega mesta
25.02.2015Javni razpis za izbor programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 2015
25.02.2015Javni razpis za sofinanciranje programov športa 2015
28.01.2015Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov 2015
28.01.2015Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva 2015
09.01.2015 Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
21.10.2014Objava prostega delovnega mesta
06.06.2014Zahtevki in končna poročila: Razpis - kultura 2014/Javni razpis za izbor programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Občina Loška dolina
17.04.2014Javni razpis za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC - organizator mreže na projektu Medgen Borza
31.03.2014Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
12.03.2014Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Loška dolina za leto 2014
12.03.2014Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev v občini Loška dolina za leto 2014
11.03.2014Javni razpis za sofinanciranje programov društev s področja turizma v občini Loška dolina za leto 2014
11.03.2014Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v občini Loška dolina v letu 2014
08.01.2014Podaljšanje roka za oddajo vlog: Razpis šport 2014 - Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2014 v občini Loška dolina
03.01.2014Javno naročilo - Obnova vodovoda in razširitev ceste Lož - Podlož
1 2345
Lepo je slišati v tisti noči oglašanje polha in njegove "prijateljice" sove, rukanje jelena in glasove drugih nočnih prebivalcev gozda.

lokalne volitve 2014

lokalne volitve 2010

Medobinski inpektorat in redarstvo