Občina Loška dolina
Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu
tel.: 01 705 0670
 
 
DOMOV
 
 
 
 
 
17.04.2014 Javni razpis za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC - organizator mreže na projektu Medgen Borza

Na podlagi 3. odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 - popr.) Občina Loška dolina objavlja prosto uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC - organizator mreže na projektu Medgen Borza za določen čas v občinski upravi Občine Loška dolina.

več...
Lepo je slišati v tisti noči oglašanje polha in njegove "prijateljice" sove, rukanje jelena in glasove drugih nočnih prebivalcev gozda.

lokalne volitve 2010

PISO

Medobčinski inšpektorat in redarstvo